ASEEES News

Thursday, June 11, 2020

[Hungarian Trans.] ASEEES Statement Condemning Systemic Racism and Police Brutality

Published June 11, 2020

Original statement in English

A Szláv, Kelet-Európai, és Eurázsiai Tanulmányok Társulata nyilatkozatban bírálja a rendszerszerű rasszizmust és rendőri erőszakot

A Vezérigazgatói Bizottság és a Diverzitás és Befogadásért Közbenjáró Bizottság a következő közös nyilatkozatot teszi a Szláv, Kelet-Európai, és Eurázsiai Tanulmányok Társulata nevében:

A Szláv, Kelet-Európai, és Eurázsiai Tanulmányok Társulata (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, ASEEES) elítéli George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Eric Garner, Michael Brown, Darnesha Harris, Tamir Rice és más személyek kegyetlen meggyilkolását. Továbbá bíráljuk a helyi rendőrség azon döntését, hogy válaszként a tüntetésekre erőszakhoz folyamodjon, és elítéljük az amerikai államvezetés uszító cselekedeteit. Szolidaritásunkat fejezzük ki az afroamerikai és más peremközösségek mellett ebben a nehéz pillanatban, amikor közös erővel cselekszünk a színes bőrű embereket sújtó rendszerszerű erőszak ellen. Felismerjük, hogy az afroamerikaiak emberi mivoltukból való kivetkőztetése az Egyesült Államokban a rabszolgatartás történelmi öröksége és az ezzel kapcsolatban kialakult társadalmi rasszizmus szörnyű következménye.

Közép-Kelet Európa, valamint Eurázsia történelmét és társadalmi folyamatait kutatva mélyreható ismereteket szereztünk a tekintélyuralmi rendszerek által elkövetett atrocitásokról. Ezen atrocitásokat katonai eszközök és a titkosszolgálatok bevetésével követték el, azzal a céllal, hogy egész népcsoportokat fosszanak meg az egyesülési és társulási joguktól, valamint a szólásszabadságuktól. Tanulmányoztunk azonban olyan eseteket is, amikor bátor egyének és közösségek aktívan harcoltak az önkényuralommal szemben, ami nem egyszer forradalomhoz vezetett. Ismerünk olyan állami vezetőket is, akik kijelentették, hogy a tüntetők megérdemlik az ellenük fordított erőszakot, és akik a tüntetések leverésével igyekeznek megerősíteni saját hatalmi pozíciójukat. Egy demokráciában ilyesminek nincs helye.

Demokráciánk válságban van, és minden eddiginél fontosabbnak véljük a sokszínűség jegyében   történő közös gondolkodást és értelmes cselekvést. Támogatjuk az olyan társadalmi terek létrehozását, ahol a színes bőrű kutatók felhatalmazva érzik magukat, hogy a perifériára szorított nézőpontokat a kutatás középpontjába állítsák, és ahol ki tudnak bontakozni kutatókként és oktatókként választott szakterületükön és azon túl. Eljött az idő, hogy átgondoljuk a Társulat történelmét, és tegyünk a rendszerszerű egyenlőtlenségek felszámolásáért. Fontos, hogy befogadóbbá váljunk és megvédjük azon kollégáinkat, akik faji vagy gazdasági hátterük miatt hátrányt szenvednek társadalmunkban.

Mivel Társulatunk székhelye a demokráciaként nyilvánított Egyesült Államokban található, jogunknak és erkölcsi kötelességünknek tartjuk, hogy az igazságért kiálljunk. Kutatói és oktatói mivoltunk révén elkötelezettek vagyunk a párbeszéd, az elmélkedés és a közösségi részvétel mellett. Felhívjuk tagjainkat, hogy a szaktudásukat – úgy a tantermekben, mint a közfórumokban – az etnikai előítéletek ellen és a faji igazságosság mellett való fellépésre használják. A tudomány és a kreatív munka erőteljes eszközökként szolgálhatnak a fajgyűlölet és faji indíttatású erőszak elleni küzdelemben, és a jelen pillanatban ezekhez kell folyamodnunk. Minden erőfeszítésünket egy biztonságos, méltányos és igazságos közösség létrehozására kell fordítanunk bárhol élünk, tanulunk, oktatunk és kutatunk, és ezt az építőmunkát a saját szervezetünkön és tudományos területünkön belül kell megindítanunk.

***

A Társulat Vezérigazgatói Bizottsága aláírta az Amerikai Történelmi Szövetség (American Historical Association, AHA) nyilatkozatát a rasszista erőszak történelmi gyökereiről és a Modern Nyelvek Társulatának (Modern Language Association, MLA) nyilatkozatát a rendszerű rasszizmus bírálatáról.

More ASEEES News

ASEEES News