ASEEES News

Thursday, February 04, 2021

Call for Immediate End to Trial of Professors Grabowski and Engelking

Published February 4, 2021

As scholars, we are horrified and appalled as we follow the attempts to silence Professors Jan Grabowski and Barbara Engelking, two of the most highly respected historians of the Holocaust in Nazi-occupied Eastern Europe. They are currently on trial for libel because of their 2018 book, Dalej jest noc: losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (“Night without End: The Fate of Jews in Selected Counties of Occupied Poland”). This comprehensive two-volume collection of the work of nine scholars covers in great detail the attempts by Jews to hide from Nazi persecution during the Second World War, and it has received worldwide praise for its meticulous effort to show the complexity and nuance of this tragic chapter in world history. As with all historical scholarship, there have been some disputes about specific details in the book, and we fully recognize the right and even the duty to criticize and debate these issues.  On the other hand, placing Professors Grabowski and Engelking on trial for their work strikes at the very core of academic and intellectual freedom. The fact that this has proceeded through civil rather than criminal courts is irrelevant and will not diminish the reputational blow Poland will suffer if this scandalous procedure ends with a guilty verdict. Not only would every Polish researcher henceforth work in a climate of fear, but Poland’s international reputation among scholars in all fields would be gravely damaged. We call for an immediate end to the persecution of Professors Grabowski and Engelking, and for a clear and unambiguous repudiation of the legal and political strategy that allowed such a trial to go forward in the first place.

Jako uczeni i badacze jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zaniepokojeni próbami uciszenia Profesora Jana Grabowskiego i Profesor Barbary Engelking, dwojga wysoko cenionych historyków Zagłady we Wschodniej Europie okupowanej przez nazistów. Toczy się w tej chwili przeciwko nim proces o zniesławienie, którego powodem jest wydana w 2018 roku książka, Dalej jest noc: losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, przy której współpracowali. To wyczerpujące, dwutomowe opracowanie przygotowane przez dziewięcioro uczonych przedstawia szczegółowy obraz sytuacji Żydów usiłujących się ukrywać przed nazistami w czasie drugiej wojny światowej. Za skrupulatne pokazanie złożoności i niuansów tego tragicznego rozdziału w historii świata, książka doczekała się wielu pochwał, które napłynęły z całego świata. Jak to ma miejsce ze wszystkimi pracami historycznymi, także i ta wywołała dyskusje; pojawiły się też słowa krytyki wobec opisów konkretnych wydarzeń prezentowanych w opracowaniu. Uznajemy bez zastrzeżeń prawo do tego typu krytycznych analiz, a nawet obowiązek angażowania się w naukowe debaty. Ale postawienie Profesora Grabowskiego i Profesor Engelking przed sądem za ich pracę uderza w samą istotę wolności akademickiej i intelektualnej. Fakt, że proces jest prowadzony jako sprawa cywilna, a nie karna jest nieistotny i nie ochroni Polski przed ciosem w jej reputację, jeśli ta skandaliczna procedura zakończy się orzeczeniem winy pozwanych. Doprowadziłoby to nie tylko do tego, że polscy badacze zaczęliby pracować w atmosferze strachu, ale bardzo ucierpiałaby też międzynarodowa reputacja Polski wśród uczonych ze wszystkich dziedzin. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania prześladowań Profesorów Grabowskiego i Engelking oraz do jednoznacznego odrzucenia prawniczej i politycznej strategii umożliwiającej prowadzenie tego typu procesów.

Signed:
Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies
American Historical Association
Polish Studies Association
German Studies Association

More ASEEES News

ASEEES News